Флуоресцентен разтворен кислороден предавател

 • Online Dissolved Oxygen Meter T4046

  Онлайн измервател на разтворен кислород T4046

  Индустриалният онлайн измервател на разтворен кислород е онлайн инструмент за контрол и контрол на качеството на водата с микропроцесор. Инструментът е оборудван с флуоресцентни сензори за разтворен кислород. Онлайн измервател на разтворен кислород е изключително интелигентен онлайн непрекъснат монитор. Той може да бъде оборудван с флуоресцентни електроди за автоматично постигане на широк диапазон на измерване на ppm. Това е специален инструмент за откриване на съдържание на кислород в течности в индустрии, свързани с опазване на околната среда.
 • Online Dissolved Oxygen Meter T6046

  Онлайн измервател на разтворен кислород T6046

  Индустриалният онлайн измервател на разтворен кислород е онлайн инструмент за контрол и контрол на качеството на водата с микропроцесор. Инструментът е оборудван с флуоресцентни сензори за разтворен кислород. Онлайн измервател на разтворен кислород е изключително интелигентен онлайн непрекъснат монитор. Той може да бъде оборудван с флуоресцентни електроди за автоматично постигане на широк диапазон на измерване на ppm. Това е специален инструмент за откриване на съдържание на кислород в течности в индустрии, свързани с опазване на околната среда.
 • Online Dissolved Oxygen Meter T6546

  Онлайн измервател на разтворен кислород T6546

  Индустриалният онлайн измервател на разтворен кислород е онлайн инструмент за контрол и контрол на качеството на водата с микропроцесор. Инструментът е оборудван с флуоресцентни сензори за разтворен кислород. Онлайн измервател на разтворен кислород е изключително интелигентен онлайн непрекъснат монитор. Той може да бъде оборудван с флуоресцентни електроди за автоматично постигане на широк диапазон на измерване на ppm. Това е специален инструмент за откриване на съдържание на кислород в течности в индустрии, свързани с опазване на околната среда.