Следпродажбено обслужване

Следпродажбено обслужване

Гаранционният период е 12 месеца от датата на приемане в експлоатация на. В допълнение, ние предлагаме 1 година гаранция и цял живот безплатно техническо ръководство и обучение.

Гарантираме времето за поддръжка не повече от 7 работни дни и време за реакция в рамките на 3 часа.

Изграждаме профил за обслужване на инструменти за нашите клиенти, за да записваме условията за обслужване и поддръжка на продукта.

След като инструментите стартират услугата, ние ще платим последващи действия, за да съберем условията за обслужване.