Цифров сензор за остатъчен хлор

  • CS5530D Digital Residual Chlorine Sensor

    CS5530D Цифров сензор за остатъчен хлор

    Електродът с принцип на постоянно напрежение се използва за измерване на остатъчен хлор или хлороводородна киселина във вода. Методът за измерване с постоянно напрежение е да се поддържа стабилен потенциал в измервателния край на електрода и различните измерени компоненти произвеждат различна интензивност на тока под този потенциал. Състои се от два платинени електрода и референтен електрод за образуване на система за измерване на микротока. Остатъчният хлор или хлороводородна киселина във водната проба, преминаваща през измерващия електрод, ще бъде изразходван. Следователно пробата вода трябва да се поддържа непрекъснато да тече през измерващия електрод по време на измерването.