Цифров ORP сензор

  • Digital ORP Sensor

    Цифров ORP сензор

    Проектиран за общо качество на водата.
    Лесно се свързва с PLC, DCS, компютри за индустриално управление, контролери с общо предназначение, безхартиени записващи устройства или сензорни екрани и други устройства на трети страни.